Groepscoaching

Groepsgewijs coachen binnen de organisatie waarbij gedacht kan worden aan de thema’s timemanagement, inspanning en ontspanning, stresscounseling, vitaliteit.

  • De inhoud wordt afgestemd op de vraag van de organisatie en het team
  • Praktisch
  • De Holistische benadering: aandacht voor het mentale, het fysieke en de voeding
  • Sessies van minimaal 2 uur
  • Locatie in overleg