Mooj Zelf Vooruit

Mooj Zelf Vooruit is er voor het individu en voor organisaties, voor iedereen die zich in zijn dagelijkse leven zodanig geremd of belemmerd voelt, mentaal, fysiek of emotioneel, dat dit leidt tot oververmoeidheid, burn-out klachten en dysfunctioneren. Voor een ieder die daar beweging in wil, voor een ieder die terug wil naar een harmonisch leven met inzicht in eigen motieven, wensen en mogelijkheden. En keuzes en handelen daarop af wil stemmen. Aktief, veelzijdig en Mooj jezelf.

Lees meer

Mooj in Beeld